Article

หลายคนในยุคนี้ถ้าพูดถึงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค คงรู้จักกันดีอยู่แล้ว เพราะว่าประโยชน์ของมันไม่ว่าจะเป็นใช้ในการทำงาน โดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนต่างๆ และยังพกพาไปไหนก็สะดวกต่อการใช้งานอีกด้วย และถ้าถามคนทั่วไป...